Colasit ondersteunt jINC

Op 24 juni jl waren een 7-tal kinderen van de 1ste klas van de Bossche Vakschool bij ons te gast voor een Bliksemstage. De kinderen hebben kennis gemaakt met de verschillende beroepen binnen Colasit. Uiteindelijk is er afgesloten met een heus praktikum, zij mochten allen kunststof lassen onder begeleiding van een van de medewerkers. Wij wensen een ieder van hen succes bij het kiezen van hun loopbaan en hopen een bijdrage hieraan geleverd te hebben. Met veel plezier zullen wij ook komend jaar diverse groepjes ontvangen.

JINC
JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt; door beroeps-oriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap. Hiermee worden jaarlijks ruim 30.000 leerlingen van de basisschool en het vmbo bereikt. Het doel: een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht op werk. Zie voor meer informatie: www.jinc.nl