Kunststof opslagtanks

Colasit fabriceert een uitgebreid programma kunststof opslagtanks voor de opslag van water, chemicaliën en corrosieve vloeistoffen. De tanks worden in beginsel in eigen huis vervaardigd uit plaatmateriaal, welke middels onze geavanceerde stuiklasbanken tot ronde mantel worden gevormd. Tankdesigner berekeningen leiden tot verantwoord ontwerp. Door deze bouwwijze is naast standaard maatvoering, maatwerk mogelijk. Meest toegepaste materialen zijn PP, PE, PVC, PVDF. Optioneel kunnen de tanks worden uitgerust met tal van voorzieningen en aansluitingen.

Naast ronde tanks behoren rechthoekige tanks of bakken tot het leveringsprogramma.

Kunststof opslagtanks
In het kader van de regelgeving ten aanzien van de opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen bovengronds, is sinds 1 januari 2008 van kracht het Besluit Algemene Regels voor inrichtingen Milieubeheer (BARIM). Ook Colasit heeft hiervoor haar ervaring beschikbaar gesteld om te komen tot deze milieuveiligheid, zodat op verantwoorde wijze wordt geconstrueerd, gebouwd en gemonteerd.

Van toepassing zijnde voorschriften uit PGS-31 leiden tot vereisten van levering en installatie door een gecertificeerde installateur, dus een tank- en installatiecertificaat.

Installaties kunnen als totaalinstallatie worden ontworpen conform BRL K903/08 (KIWA).
Deelleveringen zoals losse opslagtanks kunnen vallen onder BRL K21009.