Duurzame opwekking eigen elektriciteit door zonnepanelen

Vanaf 1 januari van het lopend jaar heeft Colasit een contract gesloten voor levering van duurzame energie in de vorm van elektriciteit van Hollandse windmolens.  Afgelopen zomer zijn we nog een stap verder gegaan en zijn op het dak van Colasit zonnepanelen geïnstalleerd. Het geïnstalleerd vermogen is ruim toereikend om Colasit te voorzien van elektriciteit. Er zal daar waar mogelijk overgestapt worden op deze energie-bron.

Met deze investering kan Colasit haar duurzame producten ook op duurzame wijze voortbrengen.