Verdere uitbreiding opslagruimte

In verband met de toegenome activiteiten en omvang van de werken is er in de loop van de tijd meer behoefte ontstaan aan opslagcapaciteit. Daarnaast is merkbaar dat er met enige regelmaat de planning en realisatie van projecten niet geheel samenvallen, waardoor tijdelijke opslag onontkoombaar is. Door ruim 1.100m2 terrein verharden worden de opslagmogelijkheden verder uitgebreid, zodat de werkplaats beschikbaar blijft voor productie en klanten gefaciliteerd kunnen worden in het tijdelijk opslaan van hun gerede producten.